NILWI AB

Värmlands län

Information

NILWI AB hittar ni ett Värmlands län som inte är som andra län. I Värmlands län hittar ni Säffle som är den kommunen där NILWI AB finns. I Säffle så finns det många olika Aktiebolag och i Värmlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. NILWI AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket NILWI AB har haft sedan 2002-01-28. NILWI AB har funnits sedan och 2002-01-28 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till NILWI AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Näverv. 21, 661 43, Säffle men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Säffle arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Värmlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är NILWI AB Privat, ej börsnoterat.

NILWI AB har idag 556619-3701 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för NILWI AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet mot mindre företag avseende företagsledning samt bedriva mekanisk legoproduktion och tillverkning, försäljning och marknadsföring av egna produkter inom plåt- och svetskonstruktioner och därmed förenlig verksamhet samt bedriva fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler samt köpa, äga, försälja och förvalta värdepapper och fast egendom och äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

I NILWI AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Karlsson, Karl Mats Inge som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Britta Christina som är född 1949 och har titeln Suppleant, Blomberg, Lars Gösta som är född 1948 och har titeln Revisor, Tjärning, Dick Gösta som är född 1946 och har titeln Revisorssuppleant, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, .