Kommunföretag i Säffle AB

Värmlands län

Information

Kommunföretag i Säffle AB är ett bolag som finns i Säffle. I Kommunföretag i Säffle AB finns det lite olika personer som är förknippade och det är Nyström, Helge Joel som är född 1946 och har titeln Extern VD, Pettersson, Thure Halvar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Jan Anders Gustaf som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäckström, Anders Gunnar Daniel som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Nils John Lennarth som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Norlin, Jan Krister som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotAugustsson, Bo Lars Erik som är född 1946 och har titeln Suppleant, Danielsson, Olov Karl Axel som är född 1965 och har titeln Suppleant, Einevik Bäckstrand, Kerstin Ingegärd som är född 1946 och har titeln SuppleantImberg, Sven Gunnar som är född 1945 och har titeln SuppleantJohansson, Inga Berit Linnéa som är född 1938 och har titeln SuppleantBlomberg, Lars Gösta som är född 1948 och har titeln RevisorTjärning, Dick Gösta som är född 1946 och har titeln RevisorssuppleantForsberg, Ingvor Margareta som är född 1947 och har titeln LekmannarevisorSvensson, Anders Richard som är född 1933 och har titeln LekmannarevisorElvingson, Erik Ove Allan som är född 1941 och har titeln LekmannarevisorssuppleantStorm, Karin Vally Anette som är född 1957 och har titeln LekmannarevisorssuppleantDeloitte AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Kommunföretag i Säffle AB så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Kommunföretag i Säffle AB på telefon 0533-681500.

Bolaget skall inom Säffle kommun äga och förvalta aktier i dotterföretag samt att i egen regi, eller via dotterföretag, förvärva, avyttra, bygga, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnads och likställighetsprinciper främja bostadsförsörjningen, tillhandahålla kommun och allmänhet industrilokaler samt andra med kommunal verksamhet förenliga lokaler. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Säffle kommun.

Idag är Kommunföretag i Säffle AB av bolagstypen Aktiebolag.

Kommunföretag i Säffle AB är ett av många bolag som finns i Värmlands län och Säffle arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Kommunföretag i Säffle AB innehar ej F-skattsedel och Kommunföretag i Säffle AB är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Kommunföretag i Säffle AB så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Lindström, Nils John Lennarth -Pettersson, Thure Halvar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Kommunföretag i Säffle AB har 556555-2295 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Värmlands län.