HSB bostadsrättsförening Lotten i Säffle

Värmlands län

Information

HSB bostadsrättsförening Lotten i Säffle är ett företag som finns i Säffle. I HSB bostadsrättsförening Lotten i Säffle finns det lite olika personer som är förknippade och det är Fagerås, Ove som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Grimberg, Jimmy Uno som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Lars-Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Schützer, Margot Elisabet Heléne som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Joachim Magnus som är född 1986 och har titeln Suppleant, Svensson, Grethe som är född 1947 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Lotten i Säffle så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB bostadsrättsförening Lotten i Säffle på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB bostadsrättsförening Lotten i Säffle av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB bostadsrättsförening Lotten i Säffle är ett av många företag som finns i Värmlands län och Säffle arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB bostadsrättsförening Lotten i Säffle innehar ej F-skattsedel och HSB bostadsrättsförening Lotten i Säffle är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Lotten i Säffle så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fagerås, Ove -Grimberg, Jimmy Uno -Nilsson, Lars-Erik -Schützer, Margot Elisabet Heléne

HSB bostadsrättsförening Lotten i Säffle har 774400-0386 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Värmlands län.